Kurs: Lappteknik/kviltning #2

Varannan tisdag med start 6 mars
6/3, 20/3, 3/4
Tid: 14.30 - 21.00
Pris: 900 kr
Anmälningsavgift: 200 kr
Denna kurs är 6 kurstillfällen men hopdragna till 3 längre tillfällen.Lappteknikskurs där du syr på dina egna projekt med stöd och hjälp av ledaren. Kursdeltagarna bestämmer från gång till gång vad genomgången för dagen ska vara. Det kan vara någon speciell teknik eller något särskilt mönster som vi går igenom.
Du bör ha grundkunskaper i lappteknik/kviltning. 

Denna kurs är nu full men du kan ställa dig i kö om du vill!!

Andra exempel på lappteknik