Kurs: Lappteknik/kviltning #2

Varannan tisdag med start 26 september
26/9, 10/10, 24/10, 7/11 och 21/11
Tid: 18.30 - 21.30
Pris: 800 kr
Anmälningsavgift: 200 kr
Lappteknikskurs där du syr på dina egna projekt med stöd och hjälp av ledaren. Kursdeltagarna bestämmer från gång till gång vad genomgången för dagen ska vara. Det kan vara någon speciell teknik eller något särskilt mönster som vi går igenom.
Du bör ha grundkunskaper i lappteknik/kviltning. 

Andra exempel på lappteknik